“Det handlar om att se hela människan”

Health and Human Services Bent Høie om Livslopp, Health Conference i Oslo 2015.