“Det handlar om värdighet”

Cecilie Brein-Karlsen, statssekreterare vid hälsovårdsministeriet om Livslopp. Hälsokonferensen, Oslo 2015.