Harald Mørk

FÖRR OCH NU

«Min mor var från Tromsø och min far från Vardø. Släkten är egentligen utspridd runtom i hela landet. Om sommaren kom de ofta på besök till oss i huvudstaden. Vi tog alltid med oss gästerna till Vigelandsparken.»

brun_mørch

HARALD WILLIAM MØRK (1938-2015)

Sändebud vid Fabritius Forlag och Morgenbladet

1944 Med mössan i handen. Vigelandsparken, Oslo.

2013 Vigelandsparken, Oslo

FOTO: JOHAN BRUN (född 1922-). Fotograf vid Dagbladet sedan 1948, https://no.wikipedia.org/wiki/Johan_Brun