Jon Anton Risan

KONSTNÄREN

«Jo, jag arbetade som konstnär och professor vid den tidigare norska konsthögskolan, Statens Kunstakademi. Ja, det är länge sedan det. Nu bryr jag mig mest om det som sker här och nu. I ögonblicket.»

risan_jeton

JOHN ANTON RISAN (född 1934-)

Konstnär och lärare.

1964 Kunstnernes Hus, innan öppnandet av egen utställning

2012 I ateljén, Strykejernet Kunstskole

FOTO: JETON KAÇANIKU (född 1984-), http://www.jeton.no