Livslopp – fokus på livet och en värdig ålderdom.

Två bilder: Ett från tidigare liv – och ett från livet nu. Det blir Livslopp. 

2011: Professionella fotografer mötte boende på äldreboendet Paulus i Oslo. Det blev starten på fotoutställningen Livsløp. Livsløp är nu även Livslopp när vi tar utställningen till Sverige, och til äldreboende i Malmö och Stockholm.

Livslopp vill uppmärksamma äldre och deras unika livsberättelser.
Tillsammans iscensätter fotografer och boende minnen från ett tidigare liv och livet nu. Livslopp sätter fokus på den äldres livshistora och en värdig ålderdom.

Unik dokumentation om livet före – och nu.
Att se tillbaka på sitt liv genom att bläddra i ett fotoalbum och berätta om stunderna som fotograferats är i sig en minnesvärd stund för de äldre, men också lärorikt för den som får möjlighet att ta del av bilderna och berättelserna. Man får lära känna en ny person, inte enbart genom vem den personen är idag utan även genom det liv personen levt tidigare.

Vi vill väcka tankar om vilken roll äldre spelar i samhället idag.

Vår ambition är att alla dessa bilder och historier tillsammans ska ge perspektiv på ett långt liv. Som betraktare får du se den äldre genom fotografiska minnen och du får en inblick i många olika livsöden. Livslopp ger en möjlighet för att reflektera över vilken roll äldre spelar i vårt samhälle idag.

På Paulus äldreboenden är det viktigt att medarbetarna lär känna nya boende, och det liv de har levt tidigare. “Levnandsberättelse” är ett verktyg som används av medarbetarna för att lära känna nya människor som flyttar in. Det är viktigt ur många aspekter, inte minst för att varje individ ska få bästa möjliga omsorg utifrån sina behov och önskemål i sitt nya hem.

Livslopp omfattar på ett positivt och intressant sätt alla med anknytning till äldreboendet, boende, anhöriga och alla som arbetar där. Vi betraktar själva processen, hitta bilder och berättelser, och själva fotograferingen, som lika viktigt som fotoutställningarna.

Utvalda fotografer

Många namnkunniga fotografer är delaktiga i Livslopp (se lista nedan), men de äldres fotografier är precis lika viktiga som de nya porträtten för Livslopps helhet. Vi vill ha en bredd i projektets fotografiska uttryck och har därför bjudit in fotografer med olika bakgrund: fotojournalister, porträttfotografer och konstnärliga fotografer.

Vårt urval av fotografer grundar sig på att varje fotograf har blivit välrenommerad genom sin fotografiska och/eller konstnärliga stil, men det bygger även på fotografens bakgrund av etiska övertygelser och hur dessa visats i tidigare verk. Engagemang, entusiasm, värdighet och mänskliga rättigheter är nyckelord för Livslopp.

Alla fotografer har bidragit utan att få betalt.

Livslopp ställdes ut på Oslo Museum i 2013 och på Bogstad i Oslo i 2014. Utställningen har utöver det fått stor uppmärksamhet vid flera andra tillfällen.  Livslopp skall visas i Stockholm i 2018.

Fotografer som er med:

JONAS BENDIKSEN

http://www.jonasbendiksen.com

TORE BERNTSEN

http://www.visualdays.no

MARCUS BLEASDALE

http://www.marcusbleasdale.com

LINDA BOURNANE ENGELBERTH

http://www.lindabournane.com

AGNETE BRUN

http://agnete.brun.no

JOHAN BRUN

https://no.wikipedia.org/wiki/Johan_Brun

MORTEN BRUN

http://morten.brun.no

MARGARETH M DE LANGE

http://www.margaretmdelange.com

PETER DENCH

http://www.peterdench.com

SIGURD FANDANGO

http://www.sigurdfandango.com

JON TERJE HELLGREN HANSEN

http://www.visualdays.no

ELIN HØYLAND

https://www.elinhoyland.com

TRYGVE INDRELID

https://www.trygveindrelid.no

JETON KACANIKU

http://www.jeton.no

ED KASHI

Ed Kashi

ANNEMOR LARSEN

http://www.vg.no

MONICA LARSEN

http://www.njp.no/arkiv/2011-2/monica-larsen/

BO MATHISEN

http://bomathisen.no

EIVIND H. NATVIG

http://www.ehn.no

KARIN BEATE NØSTERUD

http://www.vg.no

MARIE SJØVOLD

http://www.mariesjovold.no

ESPEN RASMUSSEN

https://www.espenrasmussen.com

JULIE SANDBERG

http://www.juliesandberg.no

JO STRAUBE

http://www.jostraube.no

ANNE VALEUR

http://www.annevaleur.com

KADIR VAN LOHUIZEN

http://noorimages.com/photographer/lohuizen/

KARI W. VIERLI

Kontakinformation:

Projectansvarig: Tore Berntsen,
fotograf, kreativ leder, Visualdays i Oslo. Han har varit med i Livslopp sedan starten 2011.  tore@visualdays.no Tel +47 92689456

Projektegrupp:
Geir Hansen, Attendo Norge
Karin Beate Nøsterud, fotograf.
Ingeborg Selnes (Kulturleder, Attendo Paulus Sykehjem Oslo).
PROJEKTET STÖDS AV UTVECKLINGSSENTERET FOR SYKEHJEM I OSLO OCH STIFTELSEN FRITT ORD.