Livløp är Livslopp

Livsløp är nu även Livslopp! Uställningen Livsløp har tagits vidare till vårdboendet Attendo Oxie i Malmö.

Här kommer många nya historier från äldre att berättas och illustreras med bilder. Lillemor Hansson som bor på Oxie är den första som deltar med sin historia och sina bilder. Ta gärna del av hennes bild och historia här. Under 2017 kommer fler av de boende att möta fotografer och de nya Livsloppshistorierna publiceras här på hemsidan och finnss med i utställningen.