Livsløp på Fagforbundets seminar Kreativ Omsorg

17.april Vi er på plass med deler av utstillingen og et innlegg på Fagforbundet seminar KreativOmsorg 14, her ser vi Ingeborg Selnes fra prosjektgruppen på Paulus Sykehjemsom viser frem bilder og historier for ordføreren i Hamar kommune Morten Aspeli.