Siste hånd på verket


En dag til åpning – og Livsløp-utstillingen er på plass i stabburet på Bogstad Gård!