– Viktig å SE mennesket.

Se video: Hjelpepleier Helene Bjørnstad om Livsløp – og bruk av Min historie i omsorgsarbeidet ved Attendo Paulus Sykehjem.