LIVSLØP

Livsløp – fokus på livet og en verdig alderdom.

To fotografier: Ett fra tidligere i livet – og ett fra livet nå. Det blir Livsløp.

2011: Profesjonelle fotografer møter beboere på Paulus sykehjem i Oslo. Det var starten på fotoutstillingen Livsløp. Livsløp er nå også Livslopp. Nå tar vi prosjektet og utstillingen til Sverige, til flere sykehjem i Malmö og  Stockholm.

VERDIGHET HANDLER OM Å BLI SETT, SOM DEN MAN ER –
OG SOM DEN MAN HAR VÆRT.

Å se tilbake på livet, gjennom å bla i et fotoalbum og fortelle om øyeblikkene som ble fotografert, er givende for eldre, men også lærerikt for den som får ta del i historiene bak bildet. Man blir kjent med en ny person, ikke bare hvem personen er i dag, men også hvem personen var tidligere i livet.
Livsløp inkluderer alle som bor på et sykehjem, deres pårørende og alle som jobber på sykehjemmet på en positiv og interessant måte.

På Paulus Sykehjem er det viktig at personalet blir kjent med nye beboere, og livet de har levd før de kom til sykehjemmet. «Min historie» er et hjelpemiddel som brukes aktivt for at personalet skal bli kjent med nye mennesker som kommer hit. Dette legger til rette for individuell omsorg – og en best mulig alderdom, på sykehjemmet.

Livsløp ønsker refleksjon rundt hvilken rolle eldre spiller i samfunnet i dag.

Vårt mål er at alle disse historiene til sammen bokstavelig talt skal gi et større bilde på et langt liv og alderdom. Og som betrakter vil du kunne se den gamle gjennom fotografiske minner – og få et innblikk i mange liv. Til sammen blir dette en opplevelse med fokus på levd liv og en verdig alderdom.

Unik dokumentasjon om livet før – og nå.

Vi ser på selve prosessen, involvere personalet og beboerne, finne de historiske fotografiene og historiene, som like viktig som fotoutstillingene.  Vi synes også de gamle fotografiene er like viktig som de nye portrettene tatt av profesjonelle fotografer.

 Utvalgte fotografer

Vi ønsker oss bredde i det fotografiske uttrykket og har derfor invitert fotografer med forskjellig bakgrunn; fotojournalister, portrettfotografer og kunstfotografer.

Vårt utvalg er tatt på bakgrunn av at vedkommende har gjort seg bemerket gjennom sitt fotografiske og/ eller kunstneriske formspråk, men også på bakgrunn av vedkommendes etiske holdninger og hvordan dette vises i tematikken i verker som er publisert tidligere.

Alle fotografene har bidratt uten å få honorar.

Engasjement, entusiasme, verdighet og menneskerettigheter er nøkkelord for Livsløp.

Livsløp ble stilt ut på Oslo Museum i 2013 og på Bogstad i Oslo i 2014. Utstillingen har utover det fått stor oppmerksomhet både i media og.  Livsløp skal vises i Stockholm i 2018.

Fotografer som er med:

JONAS BENDIKSEN

http://www.jonasbendiksen.com

TORE BERNTSEN

http://www.visualdays.no

MARCUS BLEASDALE

http://www.marcusbleasdale.com

LINDA BOURNANE ENGELBERTH

http://www.lindabournane.com

AGNETE BRUN

http://agnete.brun.no

JOHAN BRUN

https://no.wikipedia.org/wiki/Johan_Brun

MORTEN BRUN

http://morten.brun.no

MARGARETH M DE LANGE

http://www.margaretmdelange.com

PETER DENCH

http://www.peterdench.com

SIGURD FANDANGO

http://www.sigurdfandango.com

JON TERJE HELLGREN HANSEN

http://www.visualdays.no

ELIN HØYLAND

https://www.elinhoyland.com

TRYGVE INDRELID

https://www.trygveindrelid.no

JETON KACANIKU

http://www.jeton.no

ED KASHI

Ed Kashi

ANNEMOR LARSEN

http://www.vg.no

MONICA LARSEN

http://www.njp.no/arkiv/2011-2/monica-larsen/

BO MATHISEN

http://bomathisen.no

EIVIND H. NATVIG

http://www.ehn.no

KARIN BEATE NØSTERUD

http://www.vg.no

MARIE SJØVOLD

http://www.mariesjovold.no

ESPEN RASMUSSEN

https://www.espenrasmussen.com

JULIE SANDBERG

http://www.juliesandberg.no

JO STRAUBE

http://www.jostraube.no

ANNE VALEUR

http://www.annevaleur.com

KADIR VAN LOHUIZEN

http://noorimages.com/photographer/lohuizen/

KARI W. VIERLI

Kontaktinformasjon

Prosjektansvarlig: Tore Berntsen,
fotograf, kreativ leder, Visualdays i Oslo. Tore har vært med i Livsløp siden starten i 2011.  tore@visualdays.no Tel +47 92689456

Prosjektgruppen:

Geir Hansen, Attendo Norge.

Karin Beate Nøsterud, fotograf.

Ingeborg Selnes (Kulturleder, Attendo Paulus Sykehjem Oslo).

Prosjektet er støttet av Utviklingssenteret for Sykehjem, Oslo og Stiftelsen Fritt Ord.