Solveig BergBADELIV

«Fra Bekkelagshøgda kom damen som elsket sjøbad og vann. Som barn og ungdom gikk turen til steder ved Bunnefjords strand; Fiskevollen, Katten og Hverven, Ingjer- og Bestemorstrand. Når badesjansen først bød på seg, hun ble ikke lenge på land. Også i voksen alder stod badingen høyt i kurs; Saltvann, ferskvann og klorvann, med vått element var hun «dus». Med badehette og plastsko, og hode og tær over vann; Å nyte livet i sjøen er noe denne damen kan!» Dikt skrevet av datter Hilde til Solveigs 90-årsdag 2011.
Solveig Berg_livsløp Solveig_berg_foto_bo_mathisen_livsløp

SOLVEIG BERG (f.1921)
Sykepleier

Foto ca 1970:
Frisk dusj etter sjøbad
Bestemorstranda. Bunnefjorden

Foto 2013:
På gangen
Paulus Sykehjem

Fotograf:
BO MATHISEN(f.1959)

 
 
 
 
 
 
 

BATHING

Solveig Berg (b. 1921 -)
Nurse

“From Bekkelagshøgda came the woman
who loved to bathe in the sea and water.
As a child and youth, we toured
places by Bunnefjord Beach:
Fiskevollen, Katten and Hverven,
Ingjer and Grandma Beach.
When the first chance to bathe presented itself,
she did not remain ashore for long.
And as an adult
bathing was still of the utmost importance;
salt water, fresh water and chlorinated water,
she was on familiar terms with the wet element.
With a swimming cap and plastic shoes,
and head and toes above water;
Enjoying life in the sea
is something this woman knows how to do! “

Poem written by Solveig’s daughter Hilde

Approx 1970
Fresh shower after bathing in the sea
Grandma Beach, Bunnefjorden

2013
On the way
Paulus Nursing Home

Photographer:
BO MATHISEN (b. 1959)
photofilmproduction.com

Kommentarer fra Facebook:

Powered by Facebook Comments