LIvsløp-Bloggen

2 April

Livsløp på Fagforbundets seminar Kreativ Omsorg

Kl: 17:13 kommentarer

Vi er på plass med deler av utstillingen og et innlegg påFagforbundet seminar KreativOmsorg 14, her ser vi Ingeborg Selnes fra prosjektgruppen på Paulus Sykehjemsom viser frem bilder og historier for Ordføreren i Hamar kommune Morten Aspeli — with Ingeborg Selnes.