LIvsløp-Bloggen

5 April

Prosjektgruppa på Bogstad Gård.

Kl: 16:25 kommentarer
Livsløp på vei til Bogstad Gård

Ingeborg og Julie fra Livsløp i  møte med Anne og Birgitte på Bogstad Gård.

 

Inne på stabburet – der Livsløp skal stilles ut.

 

Utenfor stabburet – der Livsløp skal stilles ut.