LIvsløp-Bloggen

27 June

– Viktig å SE mennesket.

Kl: 19:49 kommentarer

Se video: Hjelpepleier Helene Bjørnstad om Livsløp – og bruk av Min historie i omsorgsarbeidet ved Attendo Paulus Sykehjem.